Informacje 661 80 80 85 PON - PT: 10:00-16:00
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Ilość: 0, Wartość: 0,00 zł Przejdź do koszyka
» ZASADY PROMOCJI

ZASADY PROMOCJI
altREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

1. Konkurs fotograficzny organizowany jest przez sklep MójGołąb.pl – F.H.U. Adam Skory ul. 3 Maja 26/5 62-200 Gniezno.
2. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie na fanpage'u sklepu pod adresem www.fb.com/mojgolab od dnia 28.04.2017 do dnia 05.05 2017.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  • Osoba biorąca udział w Konkursie musi zamieścić autorskie zdjęcie przedstawiające swoją hodowlę gołębi, ukazujące jednego gołębia lub wiele gołębi.
  • Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno zdjęcie.
  • Uczestnik konkursu tym samym oświadcza, że zamieszczone przez niego zdjęcie w Konkursie nie narusza w żaden sposób prawa autorskich i osobistych; że posiada wszelkie prawa do zarządzania tym zdjęciem i jest jego autorem.
  • Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych umożliwiających identyfikacje niezbędną do przekazania nagrody. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
5. Nagrodami w Konkursie jest 5 kompletów: miarki i roczne prenumeraty kwartalnika „Gołębie Sportowe”.
6. 
Zwycięzców Konkursu wskazuje Organizator, biorąc pod uwagę sposób wykonania, pomysł i estetykę zdjęcia.
7. 
Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
8. 
Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.
9. 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 
SKLEP DLA GOŁĘBI

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO. ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER