Informacje 661 80 80 85 PON - PT: 10:00-16:00
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Ilość: 0, Wartość: 0,00 zł Przejdź do koszyka
1 » ZASADY PROMOCJI2

ZASADY PROMOCJI
REGULAMIN PROMOCJI

"HapLabs Wspiera Polskich Hodowców". 

 

                                                                        § 1. Warunki ogólne 
1. Organizatorem akcji jest Adak Product s.c., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem REGON 280510422 (zwana dalej „Organizatorem”). 

                                                                        § 2. Przedmiot akcji 
1. Przedmiotem akcji są produkty marki HapLabs s.c. 

                                                                        § 3. Warunki akcji 


1. W akcji mogą wziąć udział wszyscy hodowcy, którzy zbiorą wymaganą liczbę punktów potrzebną do odbioru nagród w istniejących zestawach: 
Zestaw MINI – zebrane 8 punktów (upoważnia do odbioru nagrody o wartości nie przekraczającej 80 zł)* 
Zestaw MAXI – zebrane 16 punktów (upoważnia do odbioru nagrody o wartości nie przekraczającej 200 zł)** 
*Dowolnie wybrane produkty z listy „nagród” HapLabs o łącznej wartości nie przekraczającej 80 zł. 
** Dowolnie wybrane produkty z listy „nagród” HapLabs o łącznej wartości nie przekraczającej 200 zł. 
2. Punkty należy wkleić do kuponu dostępnego u dystrybutorów marki HapLabs oraz w siedzibie Organizatora.

3. Koszt transportu wysyłanych produktów to 10 zł. Koszt transportu należy uwzględnić w kwocie zebranych punktów.   

4. Kupon z punktami należy odesłać do Organizatora na adres: HapLabs, ul. Kolejowa 12/1, 15-701 Białystok.  

                                       

                                      § 4. Lista produktów punktowanych w Programie Lojalnościowym: 


1. Micro Stop 250 ml
2. Fungi Stop 250 ml
3. Gastric 220 g
4. Hepatic 250 ml
5. Inhalic 250 ml
6. Sprint Forma 150 g, 250 g
7. Multi Forma 150 g 265 g
8. Sprint Regener A+B 1 op.
9. Multi Regener A+B 1 op.
10. Revital 125 ml, 250 ml
11. H2O Intensive 320 g
12. Partital 250 g
13. DNA Promotor 250 ml
14. Vital Junior 400 g
15. Vital Immuno 250 g
16. Allium90  250 ml
17. Sanbiotic X  125 ml
18. Super Probio  PAKIET 10 szt.
19. Kokcinum Forte  1 op.
20. Power Speed   1 op.
21. Chrome Stop   1 op.
22. Laxi Stop  125 ml
23. Sedocholium  1L
24. Muscul Drink  250 ml
25. LevelUp 10 g
26. Activ Form 125 ml

 

 

                                                                  § 5. Czas trwania akcji 
1. Akcja odbywa się na terytorium Polski i trwa do wyczerpania promocyjnych opakowań. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania akcji.

                                                                 

                                                                  § 6. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://haplabs.com. 
2. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z przeprowadzeniem promocji przez Organizatora zgodnie z klauzulą ustawy o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami)". 
3. Biorąc udział w akcji, uczestnik wyraża tym samym zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu Regulaminu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.haplabs.com. 
5. Akcja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjna", zatem ich wynik nie zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zmianami). 
6. W przypadku braku dostępności danego produktu nagrody, organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego produktu, o takiej samej bądź podobnej wartości użytkowej. 
7. Warunki odbioru nagrody zostaną ustalone podczas kontaktu przedstawiciela firmy z osobami, które wyślą promocyjne kupony i spełnią warunki podane w §3. 
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji.


SKLEP DLA GOŁĘBI

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO. ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail